Space 3D modellek

Mutatja az összes 8 eredmények

Space 3D modellek Flatpyramid.

Space – relatively empty parts of the universe, located outside the atmosphere of the celestial bodies.

Az uralkodó véleményvel ellentétben a tér nem teljesen üres, nagyon kis sűrűsége van. Többnyire atomi, molekuláris vagy ionizált állapotban lévő hidrogénatom, más egyszerű gázok (hélium, nitrogén, oxigén), főleg szénből álló szilárd részecskék, valamint mikrohullámú spektroszkópiával több tucat különböző molekula létezik. kimutatható. Ugyanakkor a tér tele van elektromágneses sugárzással, különösen a nagy bumm után maradt ereklyes sugárzással, valamint a kozmikus sugarakkal, amelyek ionizált atommagokat és különböző szubatomi részecskéket tartalmaznak.

There is no clear boundary between the earth’s atmosphere and the cosmos, as the atmosphere increases with increasing height gradually. If the temperature was constant, then the pressure would change according to the exponential law from 100 KPa at sea level to zero. The International Federation of Aeronautics (IFA) has set a working limit between the atmosphere and space at a height of 100 km (Karman Line). In the United States, astronauts are considered to be at a height of over 50 miles (~ 80 km).

A tér olyan területekre van osztva, amelyek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek:

  • Föld közeli tér;
  • interplanetáris tér;
  • csillagközi tér;
  • intergalaktikus tér.

Ezzel együtt feltételes szétválasztás van a Földtől a távolságtól:

  • közel-tér
  • távoli (mély vagy nyitott) tér.